Etkinlikler

blackboard-209152_1280

ETKİNLİKLER

Yaratıcı drama yolu ile tanışma, iletişim ve etkileşim

Teknolojik pedagojik alan bilgisi (TPAB) nedir?: TPAB oyunu ile tartışalım-öğrenelim

Eğitsel yazılımların seçimi ve değerlendirilmesi

Proje çalışması: ASSURE model temelli teknoloji ile zenginleştirilmiş ders planı ve materyalleri hazırlama

Akıllı tahta ve öğrenci yanıtlama sistemlerinin kullanımı

Web 2.0 araçları nedir? Öğrenelim

Fen eğitiminde mobil öğrenme

Bulut bilişim araçlarının fen bilimleri derslerinde kullanılması

Blog oluşturma ve fen bilimleri derslerinde blog kullanımı

QR kod uygulamaları yolu ile mobil öğrenme etkinliği: Keşfediyoruz

Etkili sunum hazırlama araçları

Çevrimiçi bulmaca oluşturma

Bilgiyi görselleştirme: Poster tasarımı

Inspritation ile kavram ve zihin haritaları uygulamaları

Bilimsel ölçüm yapan araçların (probeware) kullanımı: Kimya alan uygulamaları

Bilimsel ölçüm yapan araçların (probeware) kullanımı: Fizik alan uygulamaları

Bilimsel ölçüm yapan araçların (probeware) kullanımı: Biyoloji alan uygulamaları Fen eğitiminde simülasyon ve animasyon kullanımı

Katıldım- Öğrendim- Uyguluyorum: TPAB2014 katılımcısının Algodoo macerası

TPAB spotu ve beyaz tahta animasyonu uygulamalarının fen eğitimine sistemsel düşünce yoluyla entegrasyonu

Artırılmış gerçeklik ve oyunlaştırma

Sosyal medyanın eğitimde kullanımı

Dijital öğrenme ortamları ile desteklenen fen sınıfları nasıl olmalı?