Proje Amacı

proje_amac

Bu projeyle fen bilimleri öğretmenlerinin; proje süresince teknoloji temelli öğretim araçları ile gerçekleştirilecek olan etkileşimli öğretim uygulamaları ile teknolojik pedagojik alan bilgisi (TPAB) düzeylerini arttırma, öğretim süresince alanlarında özgü teknolojilerin kullanımına yönelik düşünce, tutum, özyeterlik inançları ve farkındalık düzeylerinde olumlu yönde bir artış sağlama, teknolojinin entegre edildiği bir sınıf ortamının nasıl olması gerektiği hakkında bilgi ve tecrübe kazanmalarını sağlama 21.yüzyıl dijital çağ olarak adlandırılan çağımız eğitim teknolojilerini fen eğitim sürecinde öğrencileri ile etkileşimli olarak kullanarak bu doğrultuda öğrencilerin derse yönelik tutum, motivasyon ve başarılarının da artmasına katkı sağlama amaçlanmaktadır.